Profil szkoły Historia szkoły Patron szkoły

O szkole

Profil szkoły

 

Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach mieści się w dwóch budynkach. Uczy się w niej 152 uczniów. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi.

I. Wizja szkoły
Szkoła otwarta na potrzeby uczniów, stwarzająca możliwości wszechstronnego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań, możliwości i umiejętności. Miejsce bezpieczne i przyjazne dla dzieci.

II. Misja szkoły
1. Diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów i uwzględniane ich w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły.
2. Stwarzanie możliwości harmonijnego rozwoju intelektualnego, etycznego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego.
3. Zapewnie bezpiecznych warunków pracy i nauki.
4. Stwarzanie pełnych zaufania i przyjaźni relacji między nauczycielami, uczniami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Galeria zdjęć

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny
    Bezledy 13 a
    11-200 Bartoszyce
  • + 48 89 761 60 06

    zsp-bezledy@gmina-bartoszyce.pl

Aktualności