Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
Biblioteka - Świetlica Danuta Rohun
Biologia, fizyka, chemia Bogumił Plona
Edukacja wczesnoszkola Maria Borkowska
Edukacja wczesnoszkolna Wioletta Kowalik
Geografia, plastyka, zaj. artystyczne, zaj. techniczne Marzenna Nowicka
Historia, WOS, Wychowanie do życia w rodzinie, zaj. korekcyjno- kompensacyjne Katarzyna Jakubowska
Informatyka, język rosyjski Mirosław Groth
Język angielski Stanisław Kamiński
Język angielski. Wychowanie do życia w rodzinie Justyna Rojek
Język niemiecki, język rosyjski Anna Murawska
Język polski Agnieszka Klimek
Język polski, muzyka, plastyka Anna Dziwińska
Matematyka Marzena Sawka
Matematyka, świetlica Halina Turowska
Oddział przedszkolny Marzenna Oziero
Pedagog Daria Stepaniuk
Przyroda Zenona Baranowska
Punkt przedszkolny Alina Dymek
Punkt przedszkolny Bożena Kiszło
Religia, zajęcia techniczne Jolanta Siej
Wychowanie fizyczne, biologia Izabela Majchrzak
Wychowanie fizyczne, historia, Edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica Stanisław Kołosowski
Zaj. komputerowe, informatyka, wychowanie fizyczne Helena Gut
Zaj. logopedyczne Anna Harhaj
Zaj. techniczne, religia Jolanta Siej

Galeria zdjęć

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny
    Bezledy 13 a
    11-200 Bartoszyce
  • + 48 89 761 60 06

    zsp-bezledy@gmina-bartoszyce.pl

Aktualności