Projekty edukacyjne

 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BEZLEDACH

w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:

§ 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  (dz. U. z 2015 r. poz. 843) w związku z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz statutu szkoły.

 

 

Lp.

Tematy projektów edukacyjnych

Opiekun projektu

1.

 

 1. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 2. Zwiedzanie najbliższej okolicy na rowerach.
 3. Przybliżamy sylwetki najsławniejszych, polskich sportowców.
 4. Historia nowożytnych igrzysk olimpijskich.
 5. Bądź zdrowy – Hartuj się!
 6. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie.
 7. Wypoczynek czynny, a wypoczynek bierny – Jak wypoczywać?
 8. Zdrowa i niezdrowa żywność.
 9. Żyj zdrowo, odżywiaj się zdrowo.

 

     p. Stanisław Kołosowski

2.

 1. Co możemy zrobić, by upowszechnić wiedzę. o zabytkach w naszej okolicy?
 2. Stroje ludowe i ich wpływ na współczesną modę.
 3. Jaki wpływ na współczesną modę ma folklor?
 4. Szukamy autorytetów – znani sportowcy z naszej małej ojczyzny.
 5. Poznajemy sąsiadów Polski.
 6. Dlaczego należy chronić krajobrazy?
 7. Jak zaplanować szkolną wycieczkę w góry?
 8. W jaki sposób zareklamować swoją miejscowość koledze z zagranicy?
 9. Z modą przez wieki.

Tradycje świąteczne w moim domu.

 

 

 p. Marzenna Nowicka

3.

 1. Sławni obywatele krajów anglojęzycznych.

Cele projektu:

 • przybliżenie sylwetek wybitnych postaci pochodzących z krajów angielskiego obszaru językowego;
 • zgromadzenie materiałów źródłowych, ciekawostek, zdjęć;
 • sformułowanie opisów postaci w języku angielskim;
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej.

 

 1. Anglojęzyczne napisy w mojej okolicy – przykłady.

Cele projektu:

 • Samodzielne gromadzenie informacji;
 • Uświadomienie wartości posługiwania się w języku obcym;
 • Ćwiczenia translatorskie;
 • Przygotowanie prezentacji zgromadzonych napisów – prezentacja zdjęć.

 

 1. Mój idol, o nim chcę stworzyć album.

Cele projektu:

 • Zebranie słownictwa w języku angielskim związanego z daną postacią.
 • Dotarcie do materiałów źródłowych, zdjęć.
 • Sformułowanie zdań w języku angielskim opisujących postać.
 • Wykonanie albumu.

  p. Justyna Rojek

4.

 

 1. 1. marca Żołnierze Wyklęci.

 

  p. Katarzyna Jakubowska

5.

 1. Czy matematyka może nas zaciekawić?
 2. Śladami wielkich matematyków.
 3. W świecie figur przestrzennych.
 4. Piękna matematyka, czyli geometria w sztuce.
 5. Na Ty z liczbą ∏ (Pi).

 

   p. Marzena Sawka

6.

 

 1.Chemia:

 1.1.Zwykłe/niezwykłe powietrze.

 1.2.Jak odkryłem prawo zachowania masy?

 1.3.Ja, Dimitrij Iwanowicz Mendelejew…

 1.4.Atom, mały czy duży?

 1.5.Do czego służą nam związki nieorganiczne.

 2.Fizyka:

 2.1.W jaki sposób prawa fizyki są

      wykorzystywane w moim domu?

 2.2.Dlaczego poszukujemy alternatywnych

      źródeł energii?

 2.3.Czy fizyka potrafi bawić?

 2.4.Jak maszyny proste ułatwiły życie

      codzienne?

 3.Biologia:

 3.1.Czy potrafimy zrobić, aby nasz dom był

      bardziej ekologiczny?

 3.2.Jakie gatunki fauny i flory są objęte

      ochroną gatunkową w naszej okolicy?

 3.3.Ptaki drapieżne w mojej okolicy.

 3.4.Jestem kowalem swojego zdrowia.

 3.5.Woda w roli głównej.

 p. Bogumił Plona

 

 

 

Galeria zdjęć

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny
  Bezledy 13 a
  11-200 Bartoszyce
 • + 48 89 761 60 06

  zsp-bezledy@gmina-bartoszyce.pl

Aktualności