BIP

I. DOKUMENTY :

XV.  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.-dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

XIV.  Zarządzenie nr. 25/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bezledach z dnia 25 maja 2020 r.    w sprawie zmian w funkcjonowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia 25/2020PROCEDURA KONSULTACJI ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BEZLEDACH

Załącznik  nr 2 do Zarządzenia 25/2020 - ZASADY PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH w ZSP     w BEZLEDACH

XIII. Zarządzenie nr. 24/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bezledach z dnia 25 maja 2020 r.    w sprawie zmian w funkcjonowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia 24/2020 - WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

XII Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przedłużenia przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty:

Załączniki:

1.     Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

2.     Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

3.     Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. –                  komunikat MEN

4.     Harmonogram egzaminów – komunikat MEN

 

XI. Wyniki naboru na sekretarza szkoły.

X. Zarządzenie19/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bezledach z dnia 2 kwietnia 2020 r.         w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko sekretarki Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bezledach

IX. Zarządzenie- 15/2020 Dyrektora  w sprawie organizacji kształcenia na odległość.

VIII" Rekrutacja - sekretarz szkoły"- dokumenty:

 * ogłoszenie- sekretarz szkoły                             * Klauzula informacyjna dla kandydata

 * Kwestionariusz osobowy dla pracownika      * Kwestionariusz osobowy kandydata

VII. Zarządzenie nr 9/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bezledach z dnia 06.03.2020 r. - rekrutacja.

VI. STATUT- 2019/20

V. Regulamin_ZFSS-_tekst_ujednolicony.doc

Załączniki do Regulaminu:    zal._nr_3.doc       zal_nr_4.doc      zal_nr_6.doc     zal_nr_8.doc  

IV. DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W BEZLEDACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY 

III. SPRAWOZDANIA ROCZNE ZA 2018 R

II. STATUT

I. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

Galeria zdjęć

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny
    Bezledy 13 a
    11-200 Bartoszyce
  • + 48 89 761 60 06

    zsp-bezledy@gmina-bartoszyce.pl

Aktualności