Profil szkoły Historia szkoły Patron szkoły

O szkole

Profil szkoły

 

Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach mieści się w dwóch budynkach. Uczy się w niej 152 uczniów. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi.

Wizja szkoły

Szkoła jest placówką bezpieczną, przyjazną uczniom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 

Wychowuje Polaka- patriotę i Europejczyka świadomego wartości, z poczuciem tożsamości, aktywnego w życiu społecznym i odpowiedzialnego za własny rozwój.

 

 Misja szkoły

Szkoła:

 1.      zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich

 indywidualne możliwości i zainteresowania;

 1.      upowszechnia zdrowy styl życia;
 2.       wychowuje w duchu patriotyzmu;
 3.      uczy  tolerancji i poszanowania  tradycji,   historii narodu,  jego osiągnięć, kultury, języka  ojczystego;
 4.      kształtuje gotowość do niesienia pomocy;
 5.      tworzy własną historię i tradycje;
 6.      współpracuje z rodzicami,  środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz uczniów.

Galeria zdjęć

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny
  Bezledy 13 a
  11-200 Bartoszyce
 • + 48 89 761 60 06

  zsp-bezledy@gmina-bartoszyce.pl

Aktualności