Przedmioty

Przedmioty i inne zajęcia

 

 

Przedmioty i inne zajęcia

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Język polski

Anna Dziwińska,

Agnieszka Klimek

Język angielski

Justyna Rojek,

Stanisław Kamiński

Język niemiecki

Anna Murawska

Język rosyjski

Anna Murawska

Mirosław Groth

Punkt Przedszkolny

Alina Dymek,

Bożena Kiszło

Oddział Przedszkolny

Marzenna Oziero- Sadowska

Edukacja wczesnoszkolna

Maria Borkowska,

Wioletta Kowalik

Edukacja do bezpieczeństwa

Stanisław Kołosowski

Biologia

Bogumił Plona

Izabela Majchrzak

Chemia

Bogumił Plona

Fizyka

Bogumił Plona

Geografia

Marzenna Nowicka

Historia

Katarzyna Jakubowska,

Stanisław Kołosowski

Informatyka

 

Zajęcia komputerowe

Helena Gut,

Mirosław Groth

Helena Gut

Marzena Wasyluk

Muzyka

Edukacja muzyczna 

Anna Dziwińska,

Anna Murawska (PP)

Matematyka

Halina Turowska,

Marzena Sawka

Plastyka

Zajęcia plastyczne

Anna Dziwińska,

Marzenna Nowicka

Przyroda

Zenona Baranowska

Religia

Jolanta Siej,

Matusiak Stanisława,

Anna Wolińska

Technika

Zajęcia techniczne

Jolanta Siej,

Marzenna Nowicka

Wiedza o społeczeństwie

Katarzyna Jakubowska

Wychowanie do życia w rodzinie

Justyna Rojek,

Katarzyna Jakubowska

Wychowanie fizyczne

Helena Gut,

Izabela Majchrzak,

Stanisław Kołosowski

Zajęcia artystyczne

Marzenna Nowicka

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Katarzyna Jakubowska

Zajęcia rewalidacyjne,

Nauczanie wspomagające

Renata Rynkowska- Mężyńska

Biblioteka

Danuta Rohun

Doradztwo zawodowe

Martyna Uklejska

Logopeda

Anna Harhaj

Pedagog

Daria Stepaniuk

 

Galeria zdjęć

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny
    Bezledy 13 a
    11-200 Bartoszyce
  • + 48 89 761 60 06

    zsp-bezledy@gmina-bartoszyce.pl

Aktualności