Biblioteka

"Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego."
                                                                                                                                            

                                                                                                                                                          Jan Paweł II

Charakterystyka biblioteki szkolnej

Biblioteka w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bezledach służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów. Realizuje zadania dydaktyczno- wychowawcze szkoły, pomaga w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród swoich użytkowników. W zbiorach biblioteki znajdują się: wydawnictwa informacyjne i albumowe, podręczniki szkolne, lektury obowiązkowe i uzupełniające, wybrane pozycje z literatury pięknej i popularnonaukowej, wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyk różnych przedmiotów nauczania, literatura dla rodziców z zakresu wychowania, dokumenty audiowizualne i edukacyjne programy komputerowe.  Z księgozbioru korzystają uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

 

                 Charakter wykonywanych prac i obowiązków bibliotekarza.

 

Bibliotekarz udostępnia zbiory, prowadzi działalność informacyjną oraz reklamę słowną i audiowizualną zbiorów biblioteki i czytelnictwa. Poznaje potrzeby czytelników i proponuje im odpowiednie lektury. Udziela porad  w doborze pozycji książkowych zależnie od potrzeb i zainteresowań czytelników. Prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej. Współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami i bibliotekarzami pozaszkolnymi. Troszczy się o właściwą organizację i estetykę lokalu bibliotecznego, gromadzi zbiory zgodnie z potrzebami szkoły i programami czytelniczymi, które realizuje placówka. Prowadzi ewidencję zbiorów i dokumentuje pracę biblioteki. Doskonali warsztat pracy  i rozwija kulturę czytelniczą uczniów, wspierając proces samokształcenia.

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9.30 do 11.30

           

 


 

Galeria zdjęć

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny
    Bezledy 13 a
    11-200 Bartoszyce
  • + 48 89 761 60 06

    zsp-bezledy@gmina-bartoszyce.pl

Aktualności