"Śpiewamy dla Niepodległej"

"Śpiewamy dla Niepodległej".

W tym roku czcimy jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Polski - stulecie odzyskania niepodległości. Radosna to data, bo przecież przyniosła naszemu narodowi zwycięstwo i upragnioną wolność.

Mając na uwadze powyższe wydarzenie 12 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury W Bezledach odbył się VIII Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej pod hasłem „Śpiewamy dla Niepodległej”, zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach. Celem przedsięwzięcia było kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność. Poprzez wspólny śpiew oddaliśmy hołd tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzoną niepodległość.

W konkursie wzięły udział dzieci z placówek oświatowych działających na terenie Gminy Bartoszyce w czterech kategoriach wiekowych, poczynając od przedszkolaków, a kończąc na uczniach gimnazjum. W przerwie konkursu wystąpiła Gabriela Wołoszynowska, wokalistka zespołu Rosenthal działającego przy Klubie Wojskowym w Bartoszycach.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Małgorzata Adamowicz - dyrektor Delegatury w Elblągu Warmińsko - Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Bożena Kruszewska - wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny nad naszą szkołą, organ prowadzący reprezentowała Iwona Birecka - kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Bartoszyce, ppłk Mariusz Haraf - komendant placówki Straży Granicznej w Bezledach, Dorota Kuźmicka - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko.

Jury w składzie: Marcelina Kaniewska - członek zespołu Rosenthal i animator kultury Stowarzyszenia BartQltura, Krzysztof Kowalski - starszy instruktor KO w Klubie Garnizonowym w Bartoszycach i Jerzy Makowski - muzyk i kierownik Domu Kultury w Bezledach wyłoniło zwycięzców:

Przedszkole: dzieci 3-4 letnie:

I miejsce: Hubert Dackiewicz - Przedszkole Gminne nr 1 w Bartoszycach.        

II miejsce: Igor Gwiazda - Przedszkole Gminne nr 1 w Bartoszycach.

III miejsce: Maciej Leżański - Punkt Przedszkolny w Bezledach.

Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I - III:

I miejsce: Julia Piecewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach – Szkoła Podstawowa
im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach.

II miejsce: Julia Subotowicz – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach.

III miejsce: Kalina Rurka - Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie.

Uczniowie klas IV - VII:

I miejsce: Gabriel Kołowrocki – Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Galinach.

II miejsce: Maria Gędziorowska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy.

III miejsce: Karolina Dedo – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach - Szkoła Podstawowa
im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach oraz Laura Szkoła - Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Krawczykach.

Uczniowie gimnazjum:

I miejsce: - Weronika Mieszkowska - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy.

II miejsce: Aleksandra Żylińska - Zespół Szkolno Przedszkolny w Bezledach.

III miejsce: Patrycja Kuzia - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe znaczki, laureaci - statuetki, a wyróżnieni - nagrody rzeczowe.

„Święto muzyki” organizowane po raz VIII przez naszą szkołę służy rozwojowi talentów muzycznych dzieci i młodzieży, pokazuje jeden ze sposobów kultywowania patriotyzmu przez młodych Polaków we współczesnym świecie oraz pozwala uczestnikom zaprezentować wachlarz  umiejętności wokalnych.

                                                               Organizatorzy: Maria Borkowska i Halina Turowska

                 

   Galeria zdjęć

 

 

 

Galeria zdjęć

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny
    Bezledy 13 a
    11-200 Bartoszyce
  • + 48 89 761 60 06

    zsp-bezledy@gmina-bartoszyce.pl

Aktualności